KATİPLER LOKALİ
Giriş yapmadınız yada Yetkiniz olmayan bir yere girmeye çalışıyorsunuz. Bunun sebebleri aşağıda açıklanmıştır:
1.Giriş yapmadınız. Üye iseniz Lütfen sayfanın giriş kısmından giriş yapın.
2.Yetkiniz dışında bulunan bir Sayfaya, Mesaja yada Konuya girmeye çalışıyorsunuz. Başka bir Sayfaya yada Mesaja girmeyi deneyin, Sorun hala devam ediyorsa Administratöre E-Mail yazarak yetkilerinizi gözden geçirmesini talep ediniz.
3.Mesaj yazamıyorsunuz? Yöneticiler Sizin yetkilerinizi almış olabilirler.
4.Üye olmak istiyorsanız üyelik forumunu doldurunuz ve e-posta geri dönüş yaparak Üyeliğinizi aktifleştiriniz adresinize.

                                          FORUM YÖNETİMİ
KATİPLER LOKALİ
Giriş yapmadınız yada Yetkiniz olmayan bir yere girmeye çalışıyorsunuz. Bunun sebebleri aşağıda açıklanmıştır:
1.Giriş yapmadınız. Üye iseniz Lütfen sayfanın giriş kısmından giriş yapın.
2.Yetkiniz dışında bulunan bir Sayfaya, Mesaja yada Konuya girmeye çalışıyorsunuz. Başka bir Sayfaya yada Mesaja girmeyi deneyin, Sorun hala devam ediyorsa Administratöre E-Mail yazarak yetkilerinizi gözden geçirmesini talep ediniz.
3.Mesaj yazamıyorsunuz? Yöneticiler Sizin yetkilerinizi almış olabilirler.
4.Üye olmak istiyorsanız üyelik forumunu doldurunuz ve e-posta geri dönüş yaparak Üyeliğinizi aktifleştiriniz adresinize.

                                          FORUM YÖNETİMİ
KATİPLER LOKALİ
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

KATİPLER LOKALİ


 
AnasayfaKayıt OlGiriş yapP O R T A L*

 

 4 SERİ NO'LU VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ

Aşağa gitmek 
2 posters
YazarMesaj
Yalcın
gurup
gurup
Yalcın


Ruh Hali : 4 SERİ NO'LU VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ Mutlu10
Nerden : Bursa
Noterliğin adı : Bursa 17
Görev : Başkatip
Mesaj Sayısı : 801
+ Rep : 7
Kayıt tarihi : 15/09/07

4 SERİ NO'LU VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ Empty
MesajKonu: 4 SERİ NO'LU VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ   4 SERİ NO'LU VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ Empty26/5/2010, 09:23

4 SERİ NO'LU VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ


Resmi Gazete No 27588
Resmi Gazete Tarihi 22/05/2010
Kapsam

Vergi
kimlik numarası kullanımının yaygınlaştırılması hakkındaki 4358 sayılı
Kanunun(1) 2 nci maddesinde; "Kamu idare ve müesseseleri ile diğer
gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığınca belirlenecek işlemlerin
yapılması sırasında, bu işlemlere muhatap veya taraf olan gerçek ve
tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını tespit etmek ve bu işlemlere
ilişkin belge, hesap ve kayıtlarında vergi kimlik numaralarına da yer
vermek zorundadırlar. Belirlenecek işlemlere muhatap veya taraf olan
kişiler, vergi kimlik numaraları olmadığı takdirde, işlemlerin
tamamlanmasından önce vergi kimlik numarası almak zorundadırlar.

Bu
Kanuna göre vergi kimlik numarası tespit etme, belge, hesap ve
kayıtlarında gösterme mecburiyeti kapsamına alınan kurum ve
kuruluşların özel mevzuatlarında yer alan vergi kimlik numarasının
kullanımını engelleyici veya kısıtlayıcı mahiyette olan hükümler
uygulanmaz.

Bu
Kanunda geçen "vergi kimlik numarası" tabiri, 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun(2) 8 inci maddesi uyarınca gerçek ve tüzel kişilere verilen
vergi numarasını ifade eder...." hükmü yer almaktadır.

Diğer
taraftan, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun(3) 8 inci maddesinde;
"(1) Türkiye' de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara
mahsus ikamet tezkeresi alan yabancılar, Genel Müdürlükçe yabancılar
kütüğüne kayıt edilir. Bu kütüğe kayıt edilen yabancılar, her türlü
nüfus olaylarını nüfus müdürlüklerine beyan etmekle yükümlüdürler.
Diplomatik misyon mensupları bu hükmün dışındadır..." hükmü yer
almaktadır.

Yine
aynı Kanunun 69 uncu maddesinde; "(1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin
yönetmelikler yüzseksen gün içerisinde Bakanlıkça hazırlanarak Bakanlar
Kurulunca yürürlüğe konulur..." hükmüne yer verilmiştir.

Bu
hükme istinaden yayımlanan Türkiye'de Oturan Yabancıların Nüfus
Kayıtlarının Tutulması Hakkındaki Yönetmeliğin(4) "Yabancılara kimlik
numarası verilmesi" başlıklı 5 inci maddesinde; yabancılar kütüğünde
kayıtlı bulunan kişilerin kaydına ulaşmak, nüfus kayıtları arasında bağ
kurmak, kamu kuruluşlarında yabancılarla ilgili olarak tutulan
kayıtları ilişkilendirmek ve kimlik numaralarının zorunlu tutulduğu
diğer işlemlerde karşılaşabilecekleri sıkıntıları gidermek amacıyla
yabancılar kimlik numarası verileceği, yabancılar kimlik numarasının,
kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve
kayıtlarında esas alınacağı belirtilmiştir.

4358
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye
dayanılarak, yabancı kimlik numarası bulunan yabancıların yabancı
kimlik numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullanılmasına
ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

1-Yabancı Kimlik Numarası Kullanımına İlişkin Hususlar
1.1.
Yabancı kimlik numarası bulunan yabancılar için vergi kimlik numarası
olarak yabancı kimlik numarasının kullanılmaya başlanıldığı tarihten
itibaren belgelerde vergi kimlik numarası satırına yabancı kimlik
numarası yazılacaktır.

1.2.
Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin son fıkrasına istinaden
çıkarılan 240(5), 247(6) ve 262(7) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğleri ile 4358 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak
çıkarılan 1(Cool ve 2(9) Seri No.lu Vergi Kimlik Numarası Genel
Tebliğlerinde belirtilen işlemlere taraf olan ve işlemleri
gerçekleştirecek kişi ve kuruluşlara vergi kimlik numaralarını ibraz
etmek zorunda olan yabancı kimlik numarası bulunan yabancılar vergi
kimlik numarası olarak, yabancı kimlik numaralarını ibraz edeceklerdir.

2- Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Düzenlenmesi ve Kullanılması Zorunlu Belgeler Hakkında Yapılacak İşlemler
2.1.
Öteden beri faaliyetine devam eden ve yabancı kimlik numarası bulunan
yabancı uyruklu gerçek kişi mükellefler, halen kullanmakta oldukları
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmesi ve kullanılması zorunlu
belgeleri tükeninceye kadar kullanmaya devam edeceklerdir. Yabancı
kimlik numarasının vergi kimlik numarası olarak kullanılmaya
başlanıldığı tarihten itibaren bastırılacak veya tasdik ettirilecek
belgelerde ise yabancı kimlik numaraları vergi kimlik numarası olarak
kullanılacaktır.

2.2.
Öteden beri faaliyetine devam eden ve yabancı kimlik numarası
bulunmayan yabancı uyruklu gerçek kişi mükellefler, bu Tebliğin yayım
tarihi ile uygulamasının başladığı tarih arasındaki herhangi bir
tarihte yabancı kimlik numarası almaları halinde, Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre düzenlenmesi ve kullanılması zorunlu belgeleri
tükeninceye kadar kullanmaya devam edeceklerdir. Yabancı kimlik
numarasının vergi kimlik numarası olarak kullanılmaya başlanıldığı
tarihten itibaren bastırılacak veya tasdik ettirilecek belgelerde ise
yabancı kimlik numaraları vergi kimlik numarası olarak kullanılacaktır.

2.3.
Öteden beri faaliyetine devam eden ve yabancı kimlik numarası
bulunmayan yabancı uyruklu gerçek kişi mükellefler, yabancı kimlik
numarasının vergi kimlik numarası olarak kullanılmaya başlanıldığı
tarihten sonraki bir tarihte yabancı kimlik numarası almaları halinde
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmesi ve kullanılması zorunlu
belgeleri tükeninceye kadar kullanmaya devam edeceklerdir. Yabancı
kimlik numarası aldıkları tarihten itibaren bastırılacak veya tasdik
ettirilecek belgelerde ise yabancı kimlik numaraları vergi kimlik
numarası olarak kullanılacaktır.

2.4.
Bu Tebliğin yayım tarihi ile uygulamasının başladığı tarih arasındaki
herhangi bir tarihte mükellefiyet tesis ettiren ve mükellefiyet tesis
edildiği tarihte yabancı kimlik numarası bulunan yabancı uyruklu gerçek
kişi mükellefler, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmesi ve
kullanılması zorunlu belgelerini vergi dairelerince kendilerine verilen
on haneli rakamdan oluşan vergi kimlik numaraları ile bastıracak veya
tasdik ettirecek olup, bastırdıkları veya tasdik ettirdikleri belgeleri
tükeninceye kadar kullanmaya devam edeceklerdir.

Ancak,
yabancı kimlik numarasının vergi kimlik numarası olarak kullanılmaya
başlanıldığı tarihten itibaren bastırılacak veya tasdik ettirilecek
belgelerde ise yabancı kimlik numaraları vergi kimlik numarası olarak
kullanılacaktır.

2.5.
Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren
ancak mükellefiyet tesis edildiği tarihte yabancı kimlik numarası
bulunmayan yabancı uyruklu gerçek kişi mükellefler, vergi
mükellefiyetinin tesis edildiği tarihten sonra yabancı kimlik numarası
almaları halinde Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmesi ve
kullanılması zorunlu belgeleri tükeninceye kadar kullanmaya devam
edeceklerdir.

Söz konusu mükellefler yabancı kimlik numaralarını;
-
Yabancı kimlik numarasının vergi kimlik numarası olarak kullanılmaya
başlanıldığı tarihten önce almaları halinde, yabancı kimlik numarasının
vergi kimlik numarası olarak kullanılmaya başlanıldığı tarihten,

-
Yabancı kimlik numarasının vergi kimlik numarası olarak kullanılmaya
başlanıldığı tarihten sonra almaları halinde ise yabancı kimlik
numarasının alındığı tarihten

itibaren bastıracakları veya tasdik ettirecekleri belgelerde vergi kimlik numarası olarak kullanacaklardır.
3- Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Yapılacak İşlemler
3.1.
Öteden beri faaliyetine devam eden ve yabancı kimlik numarası bulunan
yabancı uyruklu gerçek kişi mükelleflerden 3100 sayılı Katma Değer
Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları
Mecburiyeti Hakkında Kanun(10) gereğince ödeme kaydedici cihaz
kullananlar, ödeme kaydedici cihazlarını, yabancı kimlik numarasının
vergi kimlik numarası olarak kullanılmaya başlanıldığı tarihe kadar
cihazlarının kullanma kılavuzlarından yararlanarak (cihaz mührünü
bozmadan) tuşlarına basmak suretiyle fiş üzerine yabancı kimlik
numaralarını vergi kimlik numarası olarak yazacak şekilde
programlayacak veya aynı işlemi yetkili servislere yaptırabilecektir.

3.2.
Öteden beri faaliyetine devam eden ve yabancı kimlik numarası
bulunmayan yabancı uyruklu gerçek kişi mükelleflerden, bu Tebliğin
yayım tarihi ile uygulamasının başladığı tarih arasındaki herhangi bir
tarihte yabancı kimlik numarası alan ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi
Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti
Hakkında Kanun gereğince ödeme kaydedici cihaz kullananlar, ödeme
kaydedici cihazlarını yabancı kimlik numarasının vergi kimlik numarası
olarak kullanılmaya başlanıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde,
cihazlarının kullanma kılavuzlarından yararlanarak (cihaz mührünü
bozmadan) tuşlarına basmak suretiyle fiş üzerine yabancı kimlik
numaralarını vergi kimlik numarası olarak yazacak şekilde
programlayacak veya aynı işlemi yetkili servislere yaptırabilecektir.

3.3.
Öteden beri faaliyetine devam eden ve yabancı kimlik numarası
bulunmayan yabancı uyruklu gerçek kişi mükelleflerden, yabancı kimlik
numarasının vergi kimlik numarası olarak kullanılmaya başlanıldığı
tarihten sonraki bir tarihte yabancı kimlik numarası alan ve 3100
sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları
Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun gereğince ödeme kaydedici cihaz
kullananlar, ödeme kaydedici cihazlarını yabancı kimlik numarası
aldıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde, cihazlarının kullanma
kılavuzlarından yararlanarak (cihaz mührünü bozmadan) tuşlarına basmak
suretiyle fiş üzerine yabancı kimlik numaralarını vergi kimlik numarası
olarak yazacak şekilde programlayacak veya aynı işlemi yetkili
servislere yaptırabilecektir.

3.4.
Bu Tebliğin yayım tarihi ile uygulamasının başladığı tarih arasındaki
herhangi bir tarihte mükellefiyet tesis ettiren ve mükellefiyet tesis
edildiği tarihte yabancı kimlik numarası bulunan yabancı uyruklu gerçek
kişi mükelleflerden 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin
Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun
gereğince ödeme kaydedici cihaz kullananlar ödeme kaydedici
cihazlarında vergi dairelerince kendilerine verilen on haneli rakamdan
oluşan vergi kimlik numaralarını kullanacaklardır.

Ancak,
yabancı kimlik numarasının vergi kimlik numarası olarak kullanılmaya
başlanıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde, ödeme kaydedici
cihazlarını cihazlarının kullanma kılavuzlarından yararlanarak (cihaz
mührünü bozmadan) tuşlarına basmak suretiyle fiş üzerine yabancı kimlik
numaralarını vergi kimlik numarası olarak yazacak şekilde
programlayacak veya aynı işlemi yetkili servislere yaptırabilecektir.

3.5.
Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren
ancak mükellefiyet tesis edildiği tarihte yabancı kimlik numarası
bulunmayan yabancı uyruklu gerçek kişi mükelleflerden, mükellefiyet
tesis edildiği tarihten sonraki bir tarihte yabancı kimlik numarası
alan ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici
Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun gereğince ödeme
kaydedici cihaz kullananlar;

-
Yabancı kimlik numaralarını yabancı kimlik numarasının vergi kimlik
numarası olarak kullanılmaya başlanıldığı tarihten önce almaları
halinde yabancı kimlik numarasının vergi kimlik numarası olarak
kullanılmaya başlanıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde,

-
Yabancı kimlik numaralarını yabancı kimlik numarasının vergi kimlik
numarası olarak kullanılmaya başlanıldığı tarihten sonra almaları
halinde ise, yabancı kimlik numarası aldıkları tarihten itibaren bir ay
içerisinde

ödeme
kaydedici cihazlarını cihazlarının kullanma kılavuzlarından
yararlanarak (cihaz mührünü bozmadan) tuşlarına basmak suretiyle fiş
üzerine yabancı kimlik numaralarını vergi kimlik numarası olarak
yazacak şekilde programlayacak veya aynı işlemi yetkili servislere
yaptırabilecektir.

4-Diğer Hususlar
4.1.
Yabancı kimlik numarası bulunan yabancı uyruklu gerçek kişiler, vergi
kimlik numarası olarak ikamet tezkeresi veya yetkili makamlardan
alacakları yazılarda belirtilen yabancı kimlik numaralarını ibraz
ederek işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

4.2.
Bugüne kadar Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin son fıkrası ve 4358
sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarasının kullanımına yönelik
olarak yayımlanan tebliğler ile getirilen düzenleme ve zorunluluklar
geçerli olduğundan, söz konusu tebliğlerde yer alan uygulamalara aynen
devam edilecektir.

4.3.
Öteden beri faaliyetine devam eden ve yabancı kimlik numarası bulunan
yabancı uyruklu gerçek kişi mükelleflerin, yabancı kimlik numaralarını
yabancı kimlik numarasının vergi kimlik numarası olarak kullanılmaya
başlanıldığı tarihe kadar bağlı oldukları vergi dairesine bildirmeleri
zorunludur.

4.4.
Öteden beri faaliyetine devam eden ve yabancı kimlik numarası
bulunmayan yabancı uyruklu gerçek kişi mükelleflerin, bu Tebliğin yayım
tarihi ile uygulamasının başladığı tarih arasındaki herhangi bir
tarihte yabancı kimlik numarası almaları halinde, yabancı kimlik
numaralarını en geç yabancı kimlik numarasının vergi kimlik numarası
olarak kullanılmaya başlanıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde
bağlı oldukları vergi dairesine bildirmeleri zorunludur.

4.5.
Öteden beri faaliyetine devam eden ve yabancı kimlik numarası
bulunmayan yabancı uyruklu gerçek kişi mükelleflerin, yabancı kimlik
numarasının vergi kimlik numarası olarak kullanılmaya başlanıldığı
tarihten sonra yabancı kimlik numarası almaları halinde, yabancı kimlik
numaralarını yabancı kimlik numarası aldıkları tarihten itibaren bir ay
içerisinde bağlı oldukları vergi dairesine bildirmeleri zorunludur.

4.6.
Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten sonra vergi mükellefiyeti tesis
edilen ve vergi mükellefiyetinin tesis edildiği tarihte yabancı kimlik
numarası bulunmayan yabancı uyruklu gerçek kişilerin, vergi
mükellefiyetinin tesis edildiği tarihten sonra yabancı kimlik numarası
almaları halinde, yabancı kimlik numaralarını yabancı kimlik numarası
aldıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde bağlı oldukları vergi
dairesine bildirmeleri zorunludur.

4.7.
Gelirleri ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile
diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından ibaret olan
yabancı uyruklu gerçek kişi mükelleflerden bu Tebliğin yayımlandığı
tarihte yabancı kimlik numarası bulunanlar, yabancı kimlik numaralarını
en geç bu Tebliğin yayımlandığı tarihten sonra verecekleri ilk
beyanname ile birlikte bağlı oldukları vergi dairelerine
bildireceklerdir.

Gelirleri
ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç
ve iratlardan veya bunların birkaçından ibaret olan yabancı uyruklu
gerçek kişi mükelleflerden bu Tebliğin yayımlandığı tarihten sonraki
bir tarihte yabancı kimlik numarası alanlar, yabancı kimlik
numaralarını en geç yabancı kimlik numarası aldıkları tarihten sonra
verecekleri ilk beyanname ile birlikte bağlı oldukları vergi
dairelerine bildireceklerdir.

Bu
Tebliğin yayımlandığı tarihten sonra ücret, gayrimenkul sermaye iradı,
menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların
birkaçından dolayı adlarına mükellefiyet tesis edilen ve vergi
mükellefiyeti tesis edildiği tarihte yabancı kimlik numarası bulunmayan
yabancı uyruklu gerçek kişiler, vergi mükellefiyetinin tesis edildiği
tarihten sonra yabancı kimlik numarası almaları halinde, yabancı kimlik
numaralarını en geç yabancı kimlik numarası aldıkları tarihten sonra
verecekleri ilk beyanname ile birlikte bağlı oldukları vergi
dairelerine bildireceklerdir.

4.8.
Yabancı kimlik numarasının vergi kimlik numarası olarak kullanılmaya
başlanıldığı tarihten itibaren 3(11) Seri No.lu Vergi Kimlik Numarası
Genel Tebliğinin "1.2 - Yabancı Uyruklu Olan Kişiler" başlıklı
bölümünde yer alan "Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde olmayan yabancı
uyruklu gerçek kişilere, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
verilmediğinden, bunlar vergi dairelerince kendilerine verilen on
haneli rakamdan oluşan vergi kimlik numaralarını kullanmaya devam
edeceklerdir." şeklindeki düzenleme yabancı kimlik numarası bulunan
yabancı uyruklu gerçek kişiler için uygulanmayacaktır.

5-Uygulamanın Başlama Tarihi
Vergi
Kimlik Numarası Genel Tebliğleri ile yukarıda belirtilen Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğlerinde, vergi kimlik numarasını tespit etme ve
kullanma yükümlülüğü getirilen gerçek ve tüzel kişiler, yabancı kimlik
numarası bulunan yabancı uyruklu gerçek kişilerin anılan tebliğlerde
belirtilen işlemleri için vergi kimlik numarası olarak yabancı kimlik
numarasını tespit etme ve kullanmaya 01/07/2010 tarihinden itibaren
başlayacaklardır.

Tebliğin
yayımı tarihinden 01/07/2010 tarihine kadar, vergi kimlik numarasına
ilişkin eski düzenlemeler geçerli olacaktır. Bu sebeple bu Tebliğin
yayım tarihinden 01/07/2010 tarihine kadar ilgili işlemler için vergi
kimlik numarası aranmaya devam edilecek; yabancı kimlik numarasının
temin edilebilmesi durumunda isteğe bağlı olarak ve vergi kimlik
numarasına ek olarak yabancı kimlik numarası kullanılabilecektir.

01/07/2010
tarihinden itibaren ise yabancı kimlik numarası bulunan yabancı uyruklu
gerçek kişiler için bahse konu olan tüm işlemlerde vergi kimlik
numarası olarak yalnızca yabancı kimlik numarası kullanılacaktır.

Tebliğ olunur.

--------------------------------------------
1 04.04.1998 tarih ve 23307 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
2 10.01.1961 tarih ve 10703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
3 29.04.2006 tarih ve 26153 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
4 20.10.2006 tarih ve 26325 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
5 28.06.1995 tarih ve 22327 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
6 10.01.1996 tarih ve 22519 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
7 06.02.1998 tarih ve 23250 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
8 18.04.1998 tarih ve 23317 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
9 19.06.2001 tarih ve 24437 (M) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
10 15.12.1984 tarih ve 18606 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
11 29.08.2006 tarih ve 26274 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

_________________
4 SERİ NO'LU VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ Logo4z11
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://www.bursa17noterbaskatip.com
mahmut bürke
SÜPER MODERATÖR
SÜPER MODERATÖR
mahmut bürke


Ruh Hali : 4 SERİ NO'LU VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ Mutlu10
Nerden : Bingöl
Noterliğin adı : Mersin 2. Noterliği
Görev : Başkatip
Mesaj Sayısı : 227
Kayıt tarihi : 04/04/09

4 SERİ NO'LU VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ Empty
MesajKonu: Geri: 4 SERİ NO'LU VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ   4 SERİ NO'LU VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ Empty1/6/2010, 14:21

28.05.2010 tarihli 13 numaralı GenelgeMali Danışmanlık - 128 - 11054


Ankara, 28.05.2010
Özü: Yabancı kimlik numarasının, vergi kimlik numarası yerine kullanılması hk.

G E N E L G E
( 13 )........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA
........................ NOTERLİĞİNE


İLGİ: 06.10.2006 günlü ve Mali Danışmanlık 17431 (2006/57) sayılı
Genelgemiz.

İlgi Genelgemizde, yabancı uyruklu kişilerin işlemlerinde vergi kimlik numarasının ibrazı mecburiyeti getirildiği uyurulmuştur.Bu defa Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 22/05/2010 günlü ve 27588 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre
yabancılara verilen “yabancı kimlik numarasının” bu yabancıların işlem ve belgelerinde ibrazı gereken “vergi kimlik numarası” yerine kullanılması ile ilgili prensipler düzenlenmiştir.

Sözü edilen uygulamanın 01.07.2010 tarihinden itibaren başlayacağı cihetle, yabancıların noterliklerdeki işlemlerinin yanısıra 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince kullanacakları belgelerinin tasdik işlemlerini yapan noterlerce, Tebliğ ile getirilen mükellefiyet ve sorumluluklar yönünden tebliğde yer alan hususlara özen gösterilmesi gerekmektedir.
Tebliğin noterlikleri ilgilendiren bölümleri ektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Saygılarımla,BAŞKAN
Hasan YENİ
(İstanbul 28.Noteri)
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
4 SERİ NO'LU VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
KATİPLER LOKALİ :: » Çeşitli Kanunlar-
Buraya geçin: